REKLAMA
<powrót zakladka

Lubońska „Piątka” na spotkaniu partnerów

projektu Erasmus+ w Grecji

 

W dniach 25 lutego- 1 marca br. grupa złożona z sześciorga uczniów klas piątych Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu (Weronika Asman, Barbara Buciora, Julia Cierniak, Krzysztof Krotkiewski ,Mikołaj Sołecki i Dominik Wielicki) oraz nauczycielek (Magdalena Madajczyk-Głowacka, Anna Kobylańska i Dorota Sznura) uczestniczyła w wymianie międzynarodowej w ramach realizowanego projektu Erasmus+ „Women in art. Breaking the invisibility loop”.

Spotkanie partnerów odbyło się w Grecji. Do Floriny zjechały też grupy z Hiszpanii i Włoch, by przez tydzień wspólnie realizować program wymiany. Znalazły się w nim prezentacje szkół, które relacjonowały swoje dotychczasowe działania w projekcie, liczne warsztaty i lekcje muzealne, spotkania z lokalnymi artystkami. Odwiedziliśmy liczne instytucje kultury i placówki edukacyjne, podglądając, dyskutując, wymieniając doświadczenia. W miejscowym Muzeum Sztuki Nowoczesnej obejrzeliśmy stałą ekspozycję, tam też urządzono wystawę prac uczniów ze szkół współpracujących w projekcie. Na wystawę składały się prace plastyczne uczniów z Włoch inspirowane twórczością Tamary Łempickiej, z Grecji – prace związane ze sztuką Louise Bourgeois, kolaże autorstwa hiszpańskich uczniów, dla których inspiracją były prace Hannah Hőch oraz portrety  narysowane przez naszych uczniów, inspirowane słynnym obrazem Sofonisby Anguissola „Gra w szachy”, znajdującym się w kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu. Wszystkie prace plastyczne były efektem działań podejmowanych w pierwszym etapie realizacji projektu w każdej ze szkół partnerskich.

W trakcie pobytu spotkaliśmy także się z władzami Floriny, których przedstawiciele, witając nas w swoim mieście, podkreślali wagę europejskich projektów i ich znaczenie w edukacji. Nie obyło się bez poznawania regionu ,jego bogatych tradycji i historii. Ciekawym punktem programu była całodniowa wycieczka w okolice jezior Prespa znajdujących się w zachodniej części Macedonii, blisko granicy z Albanią. Zachwyciły nas malownicze rejony parku narodowego, górskie widoki, wioski z ich wielowiekową architekturą, zabytki.

Dzięki zakwaterowaniu w domach greckich rówieśników uczniowie mieli możliwość uczyć się samodzielności i odpowiedzialności, doskonalili znajomość języka angielskiego. Do Polski wrócili pełni wrażeń ,podkreślali, że chcieliby kiedyś powrócić do Floriny. „Każdy dzień był dla mnie czymś nowym, zarazem wspaniałym i niepowtarzalnym. Czułam się bardzo wyjątkowo, dumna. Dodatkowo reprezentowałam szkołę” -napisała Weronika.”Wyjazd do Grecji był ciekawą przygodą. Miałem okazję spotkać fajnych ludzi” – to słowa Dominika. Krzyś wspomina odwiedzane miejsca, szczególnie muzeum archeologiczne, swój pierwszy lot samolotem oraz Panagiotisa – greckiego kolegę...

Wymiana była finansowana z unijnego programu edukacyjnego Erasmus+ „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”, którego Szkoła Podstawowa nr 5 w Luboniu jest beneficjentem. Kolejne spotkanie uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich odbędzie się w maju w Luboniu. Więcej informacji na temat projektu na stronie http://wiaerasmusproject.blogspot.com

Info. i foto. Magdalena Madajczyk-Głowacka/SP5/

 
                                                                                    <powrót zakladka