REKLAMA
<powrót zakladka

 

Psy w Luboniu opodatkowane

 (Informacja Wydziału Podatków i Opłat UM Luboń)

 

Opłata od posiadania psów w 2016 r. wynosi 35,00 zł i płatna jest do 31. 03. 2016 r. na konto Urzędu :

PBS O/Luboń 87904310383038001852440001.

 

Opłaty nie pobiera się:

-z tytułu posiadania psów, będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych);

-od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe (od jednego psa);

-z tytułu posiadania psów, utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych (po dwa na każde gospodarstwo);

-w przypadku posiadania psa, nabytego ze schroniska dla zwierząt w Przyborówku, prowadzonego przez Fundację "Radość Psiaka". Dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty od posiadania psa jest umowa adopcyjna, zawarta z ww. fundacją.

 

Info. UML /Hanna Brocka, Wydział Podatków i Opłat/

 

 
                                                                                    <powrót zakladka