<powrót zakladka

Działacz sportowy-Jan Henryk Kaczmarek

nowym Radnym Miasta Luboń

 

W związku z wygaśnięciem mandatu w Radzie Miasta Luboń z powodu nagłej śmierci radnego Ryszarda Olszewskiego (mandat z okręgu nr 2, KWW „Mieszkańcy Lubonia”) Rada Lubonia podjęła uchwałę o uzupełnieniu wakatu, powołując kolejną osobę z listy tego komitetu. Podczas sesji 27. 01. 11 r. nowym członkiem Rady Lubonia został Jan Henryk Kaczmarek (l. 63), długoletni działacz społeczny i sportowy, związany ze środowiskiem piłkarskim. Radny Jan H. Kaczmarek złożył w czasie styczniowej sesji uroczyste ślubowanie, obejmując swój społeczny mandat. W chwilę potem został przez Radę zatwierdzony na stanowisku wiceprzewodniczącego Komisji Sfery Społecznej RM, której przewodnictwo po śp. Ryszardzie Olszewskim objęła radna Elżbieta Zapłata-Szwedziak. Radny Jan H. Kaczmarek wyraził akces przystąpienia do Klubu Radnych "Samorządny Luboń"

Opr.S. M. foto. I.S.

 

                                                                           <powrót