<powrót zakladka

Nowo wybrana Rada i Burmistrz Miasta Luboń złożyli ślubowanie

2 grudnia 2010 r. odbyła się sesja inauguracyjna

(Jak zwykle było ciekawie!)

 

Nowa Rada Miasta Luboń zebrała się po raz pierwszy 2 grudnia 2010 r. Zgodnie z ugruntowaną już w naszym mieście tradycją sesja inauguracyjna rozpoczęła się o godz. 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Luboń. Wcześniej, składający swój urząd Przewodniczący Rady- Ryszard Olszewski, wraz z Radnym-Seniorem, którym w obecnej kadencji jest Lechosław Kędra oraz radcą prawnym p. Czaczykiem ustalili proponowany porządek obrad, mający być podstawą działań formalnych w czasie sesji. Tuż po jej otwarciu okazało się jednak, że porządek obrad musi zostać zmieniony! Radca prawny, powołując się na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej poinformował zebranych, że zaprzysiężenia nowego Burmistrza Miasta może dokonać nie odchodzący ale nowy Przewodniczący Rady Miasta, zatem konieczne jest zwołanie drugiej sesji! (Fakt ten z miejsca wywołał spore kontrowersje, ponieważ przekazujący władzę Przewodniczący poczuł się nieco dotknięty brakiem wcześniejszych informacji. Niektórzy radni, sprawujący swój mandat od kilku kadencji, wskazywali z lekkim oburzeniem, że zaskakiwanie tego rodzaju sytuacją budzi ich zdumienie oraz że tak zorganizowana procedura zaprzysiężenia Burmistrza Miasta jest zgodna z obowiązującym Statutem Miasta. Usłyszeli, że ustawa jest aktem wyższej rangi od Statutu i porządek obrad zmieniono…) Z porządku sesji inauguracyjnej wykreślono zakwestionowane prawem punkty („Ślubowanie Burmistrza”. „Podjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego Dariusza Szmyta”. „Informacja Burmistrza o powołaniu Zastępców Burmistrza”.) pozostawiając je do rozporządzenia nowemu Przewodniczącemu Rady. Bez przeszkód odbyło się przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego-Seniora, wręczenie zawiadomień o wyborze na radnego i akty uroczystego ślubowania (na zdjęciu obok). Nowy Przewodniczący Rady miał zostać wybrany wkrótce potem, w tajnym głosowaniu. W tym miejscu mała dygresja: wybór, zgodnie z definicją, to działanie alternatywne (wybiera się „to” lub „tamto”), do czego potrzebne są przynajmniej dwie propozycje. W przypadku wyboru nowego Przewodniczącego Rady Miasta Luboń dokonano rzeczy logicznie niemożliwej: „wybierano” mając do dyspozycji tylko jedną kandydaturę! (Poza kandydaturą Marka Samulczyka z KWW Mieszkańcy Lubonia, zgłoszoną przez radną z KWW Forum Obywatelskie, innych kandydatów nikt nie zgłosił!) W tajnym głosowaniu za Markiem Samulczykiem, jako Przewodniczącym Rady, opowiedziało się 16 z obecnych, jeden był przeciwny, 2 wstrzymało się od głosu (co świadczy o  całkowitym niezrozumieniu roli, jaką z woli wyborców sprawuje radny, zobowiązany do PODEJMOWANIA decyzji), 1 głos okazał się nieważny, ponieważ ktoś coś źle skreślił… Wybór JEDNEGO spośród JEDNEGO i do tego „ze wstrzymaniami”, kiepsko wróży Luboniowi! Marek Samulczyk (lat 57, wybrany w okręgu nr 3, w poprzedniej kadencji Wiceprzewodniczący Rady Miasta Luboń, na zdjęciu), w swoim pierwszym, po wyborze oficjalnym wystąpieniu, kurtuazyjnie przeprosił za ostre słowa, padające w kampanii wyborczej, zadeklarował wolę współpracy ze wszystkimi radnymi i znacząco dodał: -„Chcę, aby sesje odbywały się spokojnie. Zachęcam wszystkich do współpracy!” Po czym formalnie zwołał kolejną tego dnia sesję Rady Miasta, w celu zaprzysiężenia Burmistrza Miasta, wyznaczając termin na godzinę 18.30. Trudna rola Przewodniczącego ukazała się w całej rozciągłości już w chwilę po tym. Radny Włodzimierz Kaczmarek uznał, że pół godziny przerwy między sesjami to zbyt długa przerwa i nie czekając na udzielenie głosu, zawołał z sali:- „Proponuję, aby druga sesja odbyła się za 10 minut!” Nowy Przewodniczący, po tym niespodziewanym ataku na swój świeżej daty autorytet, nieco zesztywniał lecz spokojnie uciął wszelką dyskusję mówiąc:- „Już podjąłem decyzję!” Co radny Wł. Kaczmarek głośno skwitował:- „Panie Przewodniczący, miał Pan współpracować!” Kolejna sesja Rady Miasta Luboń odbyła się zgodnie z wolą Przewodniczącego M. Samulczyka pół godziny później. Nie dostarczyła już tylu emocji. Burmistrz Dariusz Szmyt złożył ślubowanie, podziękował wyborcom za wyrażone zaufanie, pracownikom podziękował za ciężką pracę na rzecz miasta a własnej rodzinie za cierpliwość i wsparcie. Zakończył swoje wystąpienie deklaracją dalszych wytężonych starań:-„ Nie zaczynam swojej pracy od zera. Chcę kontynuować pozytywny trend rozwoju Lubonia. Przez najbliższe 4 lata zamierzam koncentrować się na pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych! Chcę przez dyskusję i odrobinę kompromisu realizować zamierzenia tak, abyśmy bez wstydu na koniec kadencji mogli spojrzeć

w oczy wyborcom!” Po czym przedstawił dwóch swoich zastępców: Rafała Marka i Mariana Walnego ( na zdjęciu Zarząd i Skarbnik Miasta nowej kadencji), co dla nikogo nie było zaskoczeniem. Za tydzień prawdopodobnie odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta, podczas której wybierani będą przewodniczący stałych komisji. To też może być ciekawe widowisko!

Opr. M. Rybarczyk (foto. I. Szczepaniak)

 

                                                                         <powrót