<powrót zakladka

Rada Miasta ukonstytuowana!

Etap organizacyjny lubońskiego samorządu

kadencji 2010/14 zakończony

 

13 grudnia 2010 r., podczas trzeciej z kolei sesji organizacyjnej, luboński samorząd dokonał niezbędnych uzupełnień w swoim składzie, powołując nowych radnych w miejsce Burmistrza Dariusza Szmyta i jego Zastępcy Rafała Marka, którzy z racji pełnionej funkcji zrzekli się swoich mandatów. (Zastąpili ich: w okręgu nr 4 Rafał Mania a w okręgu nr 2 Adam Dworaczyk.) Podczas tej sesji radni dokonali wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady, którymi zostali : Magdalena Nyćkowiak-Filusz (KW Platforma Obywatelska) oraz Adam Dworaczyk (KWW Forum Obywatelskie). Wybór przebiegł bez większych emocji, ponieważ nie zgłoszono innych kandydatur. (Na zdjęciu powyżej od lewej: ADworaczyk, M. Samulczyk, R. Czaczyk i M. Nyćkowiak- Filusz)  Również procedura ustalenia liczebności Komisji Rewizyjnej oraz określenie ilościowego składu komisji stałych nie przysporzyła żadnych problemów. Zebrani jednogłośnie zdecydowali, że Komisja Rewizyjna liczyć będzie 5 osób a komisje stałe (czyli: Sfery Społecznej, Budżetu i Finansów, Ochrony Środowiska, Komunalna i Organizacyjno-Prawna) maksymalnie po 11 członków. Nie trzeba było w głosowaniu ustalać składów komisji, ponieważ w żadnej nie było nadmiaru chętnych. Nieco zaskoczenia przyniosło za to „obsadzanie” funkcji w komisjach, dokonywane na podstawie „wewnętrznego wyboru” przez członków każdej z nich. Radni zdecydowali, iż na czele jednej z najważniejszych -Komisji Rewizyjnej (wypowiadającej się np. o prawidłowości działań Burmistrza Miasta), stanął najmłodszy radny tej kadencji: 23 –letni Patryk Bartkowiak (na zdjęciu), student 5 roku stomatologii, który będzie kierował pracami zespołu radnych w składzie: Janusz Dagoń, prawnik, lat 34, Małgorzata Matysiak, ekonomistka, lat 33, Włodzimierz Kaczmarek, doktor ekonomii, lat 66, Elżbieta Zapłata- Szwedziak, nauczyciel, lat 44…(To nieco eksperymentalne podejście do kreowania przywódców zapowiada się moim zdaniem niezwykle interesująco!) Dla porządku wymienię kto stanął na czele pozostałych komisji. I tak:

Komisja Sfery Społecznej: przewodniczący- Ryszard Olszewski, zastępca przewodniczącego- Elżbieta zapłata- Szwedziak, sekretarz- Wanda Suleja-Kot,

Komisja Budżetu i Finansów: przewodnicząca- Małgorzata Matysiak, zastępca-Jakub Bielawski, sekretarz-Jakub Mączkowiak,

Komisja Komunalna: -przewodniczący-Jakub Bielawski, zastępca- Dariusz walczak, sekretarz- Katrzyna Frąckowiak,

Komisja Organizacyjno-Prawna: -przewodnicząca-Małgorzata Machalska, zastępca-Dorota Franek, sekretarz- Janusz Dagoń,

Komisja Ochrony Środwiska: przewodniczący- Rafał Mania, zastępca- Anna Stankowiak, sekretarz- Paweł Wolniewicz.

Obsada funkcji w komisjach wskazuje, że w Radzie Miasta Luboń obecnej kadencji zdecydowaną przewagę uzyskało „zaplecze polityczne” Burmistrza Dariusza Szmyta. Fakt ten został formalnie potwierdzony oficjalną informacją o utworzeniu Klubu Radnych „Samorządny Luboń”. Jak podała nowo wybrana Przewodnicząca Klubu- radna Małgorzata Matysiak (na zdjęciu, KWW Forum Obywatelskie), deklarację wejścia do klubu złożyło 16 radnych z różnych komitetów. Poza klubem pozostała, deklarująca całkowitą niezależność, radna Elżbieta Zapłata –Szwedziak oraz czwórka radnych, skupiona wokół Włodzimierza Kaczmarka i Ewy Rogowicz, (stanowiąca zbyt małą grupę, by zawiązać własny klub).

Z problemów bardziej interesujących mieszkańców Lubonia, którymi nasi nowi radni zajmowali się podczas sesji, odnotować trzeba, iż pierwszym zadaniem, jakim oficjalnie zajmie się nowo powołana Komisja Komunalna, będzie rozpatrzenie wniosku, ws. wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za utrzymanie ulic w mieście, złożonego podczas sesji w imieniu mieszkańców, przez przedstawicielkę gazety internetowej e-lubon. Sprawa dotyczyła nocy z niedzieli 12. 12 na poniedziałek 13. 12. 10.

 Opr. M. Rybarczyk (foto. I. Szczepaniak)

 

                                                                  <powrót